مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئوليت محدود؛

شرکت با مسئولیت محدود به شرکتی گفته میشود که با حداقل 2 یا بیشتر از 2 نفر برای امور تجاری تشکیل شده باشد و هر کدام  از شرکاء فقط به اندازه سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت میباشند (بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد (م 94 ق ت). در اسم شرکت میبایست کلمات با مسئولیت محدود قید شود در ضمن اسم شرکت نباید تضمین اسم هیچ یک از شرکا باشد والا شریکی که نام او در اسم شرکت ذکر شده باشد و در برابر اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی را خواهد داشت (م 95 ق ت). در شرکت با مسئولیت محدود میزان سرمایه یا سهم الشرکه اعضا و یا سهم الشرکه داران صرفا با اقدام مدیر عامل میتواند تمکین سرمایه یا سهم الشرکه باشد. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال میباشد.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت؛

1- کپی کارت ملی و شناسنامه همه افراد (برابر با اصل شده)
2- گواهی عدم سوء پیشینه فقط برای اعضاء هیات مدیره

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود چه کنیم؟

1- تماس با مشاورین و وکلای ثبت شرکت سارینا
2- عقد قرار داد، تعیین وکیل در یکی از دفترخانه های رسمی سراسر کشور از طرف فرد متقاضی ثبت شرکت 
3- امضاء قرارداد
4- تکمیل مدارک
5- ثبت نام در سایت
6- تعیین نام و امضاء داران و فرمهای مربوطه
7- انجام امور اداری ثبت شرکت و گرفتن شماره ثبت (توسط وکیل) که حداقل سه روز کاری
8- اتمام کار و تحویل کار در موسسه سارینا به کارفرما

تعریف شرکت با مسئولیت محدود : 

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بعد از ثبت شرکت بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تامیزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م49 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت "با مسئولیت محدود"قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت(م 49 ق ت ). 

 

 

 

مدارک تاسیس شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از : 

_ دو برگ تقاضانامه

_ دو برگ شرکت نامه 

_ دو جلد اساسنامه 

 _فتوکپی شناسنامه برابر اصل شرکاء  

_ کارت ملی برابر اصل شرکاء

_ صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره

_ گواهی عدم سوءپیشینه هیت مدیره و مدیرعامل

 

 

مراحل ثبت شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود, ثبت شرکت فردا

1-مشاوره با موسسه فردا

2-انعقاد قرارداد

3-تهیه مدارک لازم

4-امظاء اساسنامه و فرم های مورد نیاز

5-طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها

(حداکثر زمان مورد نیاز 20 الی 40 روز )

6- آماده سازی مدارک و تحویل به مشتری 


12 Aug 2017